مشتریان طیف گستر
 
 • بانک ملت    
 • شرکت پدیسار
 • شرکت رمیس
 • شرکت فن آوا ماهواره ( سازه پای )
 • شرکت ملی نفت مناطق مرکزی
 • ذخیره سازی گازهای طبیعی
 • شرکت مشاوره و مدیریت خدمات ماشین تأمین
 • شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی
 • اداره کل پایانه های حمل و نقل استان تهران و شهرستان ها
 • شرکت ملی گاز ایران
 • خدمات شهروند
 • شرکت مهاب قدس
 • کشتیرانی جنوب
 • شرکت محترم مپنا بویلر
 • دانشگاه تهران
 • دانشگاه آزاد سنندج
 • دانشگاه آزاد تبریز
 • دانشگاه آزاد ارومیه

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت ارتباطات طیف گستر است.
اجرا و پشتیبانیNikaIT