پروژه های در دست اجرا:
ارت و حفاظت های ثانویه
 
 
 • اجرای 10 حلقه چاه ارت استاندارد زیر 5 اهم برای پروژه‌های مخابراتی نفت مناطق مرکزی در منطقة تابناک.
 • اجرای 2 حلقه چاه ارت استاندارد زیر 5 اهم برای شرکت برنامه ریزی شهری (GIS).
 • اجرای 2 حلقه چاه ارت استاندارد زیر 5 اهم برای دانشگاه تهران.
 • اجرای 2 حلقه چاه ارت استاندارد زیر 5 اهم برای موسسة زلزله نگاری .
 • اجرای 5 حلقه  چاه ارت استاندارد زیر 5 اهم برای پروژة های مخابراتی شرکت نفت مناطق مرکزی در پالایشگاه پارسیان در عسلویه.
 • اجرای 10 حلقه چاه ارت استاندارد زیر 5 اهم برای پروژه‌های مخابراتی نفت مناطق مرکزی در منطقة تابناک.
 • اجرای 5 حلقه چاه ارت استاندارد زیر 5 اهم برای شرکت فرآب.
 • اجرای 2 حلقه چاه ارت استاندارد زیر 5 اهم برای سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی تهران و شهریار.
 • اجرای 6حلقه چاه ارت استاندارد زیر 5 اهم برای استانداری زاهدان ،‌ زابل ،‌ زهک.
 •  اجرای 4 حلقه چاه ارت استاندارد زیر 5 اهم برای شرکت گاز استان مرکزی واقع در اراک.
 • اجرای یک حلقه چاه ارت استاندارد زیر 5 اهم برای مدیریت منطقه چهار بانک سپه.
 • اجرای یک حلقه چاه ارت استاندارد زیر 5 اهم برای سازمان بازرگانی استان تهران.
 • اجرای یک حلقه چاه ارت استاندارد زیر 5 اهم برای بانک سرمایه
 • اجرای یک حلقه چاه ارت استاندارد زیر 5 اهم برای تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو.
 • اجرای یک حلقه چاه ارت استاندارد زیر 5 اهم برای مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه تهران.
 • اجرای یک حلقه چاه ارت استاندارد زیر 5 اهم برای شرکت آریا همراه.
 • اجرای یک حلقه چاه ارت استاندارد زیر 5 اهم برای برای شرکت زرسیما آرا.
 • اجرای یک حلقه چاه ارت استاندارد زیر 5 اهم برای برای آب و فاضلاب جنوب شرق تهران.

 

 
 
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت ارتباطات طیف گستر است.
اجرا و پشتیبانیNikaIT