پروژه های در دست اجرا:
فیبر نوری
 
 • مدیراجرایی پروژه های بندرشهید رجایی شامل :
                     30 کیلومترکابل کشی فیبرنوری.
 • راه اندازی سیستم اسکادا فیبرنوری:  نیروگاه کازرون
 • راه اندازی سیستم اسکادا فیبرنوری:  نیروگاه دماوند
 •  مدیرپروژه های دانشگاه شیراز شامل :
 •                      18 کیلومترکابل کشی فیبرنوری.
 • وزارت راه وترابری شامل :
                        ساختمان جدید شهید دادمان درخیابان آفریقا  .
                        (16 طبقه کابل کشی Cat5 وفیبرنوری).
                   
 • اجرای پروژه شبکه و فیبر نوری در نمایندگی تعمیرات VOLVO در رباط کریم تهران.
 • فروش انواع فیبر نوری و تجهیزات و اتصالات مربوطه.
 • وزارت راه وترابری شامل :   ساختمان جدید شهید دادمان در خیابان آفریقا .   (16 طبقه کابل کشی و فیبر نوری).
 • تهیه ونصب دکل 13 متری به همراه اجرای فونداسیون دوربین مداربسته در اسکله جدید بندر شهید رجایی و برقرای ارتباط کابل برق و فیبر نوری تابلو نصب شده به تابلو روشنایی وایستگاه برق اسکله جدید شرکت رهیاب رایانه تاید واتر خاورمیانه
 • کابل کشی فیبرنوری6700 متر در منهول های اسکله جدید بندر شهید رجایی موسسه مکین ونصب تابلو روی روشناییها و نصب رکو 200 عددفیوژن                
 • فیوژن فیبرنوری درنیروگاه برق وگازی قائم کرج جهت راه اندازی دوربین های مداربسته
 • اجرای کابل کشی فیبرنوری هوایی روی تیرهای روشنایی بهمراه طراحی و ساخت یراق الات برای کنترل ترافیک از میدان امام حسین تا برزگراه بعثت و از میدان راه آهن تا خیابان 17 شهریور
 • فیوژن و ارتباط قیبر نوری در کارخانه سیمان شاهرود
 • فیوژن و ارتباط فیبر نوری در کارخانه سیمان جوین
 • اتصال 27 مفصل فیبرنوری به همراه با 1370 عدد فیوژن مربوط به دوربین های طرح ترافیک در منطقه خیایان 17 شهریور و خیابان شوش
 • اجرای کابل کشی فیبرنوری هوایی وزمینی به متراژ 8000 متر روی تیرهای روشنایی به همراه طراحی و ساخت یراق الات برای اداره برق استان خراسان شمالی در شهربجنورد برای اتصال تمامی پستها و مجتمعهای مربوطه به ستاد اصلی بالغ 10 نقطه و270 عدد فیوژن در این نقاط
 • اجرای کابل کشی فیبرنوری هوایی روی تیرهای روشنایی بهمراه طراحی و ساخت یراق الات برای اداره برق استان خراسان جنوبی در شهر بیرجند برای اتصال دو ساختمان اصلی به یکدیگر
 • اجرای تمامی کابل کشی شبکه و فیبرنوری و Coax  مسیرهایارتباطیCommnucation هایمربوط  بهAccess Control  هایتونل توحید شامل تمامی Sos، و ERT ، PTZ ،AID ، RCهای ارتباطی وفیوژنتمامیاینCommunication  بالغبر 800 عددفیوژن
 • اجرای پروژه شاهراه اطلاع رسانی در جهت انتقال داده ها در دانشگاه تهران و محیط پیرامون  شامل دو مسیر جهت برقراری توپولوژی Ring در سطح دانشگاه و حومه آن و بالغ بر 2500 فیوژن جهت اجرای طرح مذکور( سال 1390)
 • اجرای تمامی کابل کشی شبکه و فیبرنوری و Coax  مسیرهایارتباطیCommnucation هایمربوط  بهAccess Control  هایتونل نیایش شامل تمامی Sos، و ERT ، PTZ ،AID ، RCهای ارتباطی وفیوژن تمامی اینCommunication  بالغ بر 5500 عدد فیوژن (سال 1392)

 

 
 
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت ارتباطات طیف گستر است.
اجرا و پشتیبانیNikaIT