رادیوهای Broad Band برای انتقال سرعت5 تا 300 مگابیت در فواصل 5 الی 80 کیلومتر به صورت Point to Point   وانتقال 5 تا300 مگابیت درفواصل 1 الی 5 کیلومتر به صورت Point- Point to  Multi  و همچنین برای ایجاد پوشش سیگنال WiFi به شعاع 1 کیلومتر طراحی شده است.
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت ارتباطات طیف گستر است.
اجرا و پشتیبانیNikaIT