مودم فیبر نوری مدل MST30AE
 
مودم فیبر نوری مدل MST30AE
این مودم فیبرنوری سیگنال Ethernet را به سیگنال فیبرنوری تبدیل می کند و آن را از طریق فیبرانتقال می دهد درعین حال بـا مبـدل (Ethernet Media Converter) متفاوت می باشد وهمچنین با سری های MST30A,SVPE10A عملکرد مشترک دارد. معمولاً MST30AE ازطریق فیبرنوری به MST30A متصل می شود و MST30A ازطریق E1 به SVPE10A ارتباط می یابد.
سیگنال Ethernet ازMST30AE به SVPE10A ویا از SVPE10A به MST30AE انتقال خواهد یافت بااین وجود مهندسین می توانند درمحل، MST30AE و   SVPE10A را مانیتوروکنترل نمایند.
 امکانات وخدمات مودم MST30AE
v                     توسعة محدودة تجهیزات بااینترفیس Ethernet روی فیبرنوری.
v                      امکان مدیریت in-band برروی واحدهای محلی و ریموت .
v                     فراهم آوردن یک پورت Ethernet باسرعت واقعی 2Mbps به صورت Full Duplex.
v                     عملکرد مشترک باسری MST30A.
v                     عملکرد مشترک باسری SVPE 10A.
v                     پشتیبانی از فیبرهای Singel وMulti.

امکان انتخاب فیبر تک رشته ای و دو رشته ای تکتولوژی (WDM)

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت ارتباطات طیف گستر است.
اجرا و پشتیبانیNikaIT